KANDIDATŲ PRIVATUMO POLITIKA

Mes gerbiame ir saugome Jūsų privatumą. Visiems besinaudojantiems mūsų paslaugomis norime suteikti saugumą ir didžiausią naudą. 

MB “Šiaurės prekyba” (toliau – Įmonė) laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų, kad užtikrintų, jog bet kokia kandidato mums pateikiama asmeninė informacija būtų saugoma ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Žemiau pateikiame privatumo politiką,kuri nurodo, kokiu būdu BDAR yra taikomas Jūsų asmens duomenims mūsų įmonėje. Jūsų duomenis naudojame saugiai ir atsakingai. MB “Šiaurės prekyba” specializuojasi personalo paieškos ir atrankos, personalo nuomos, personalo valdymo srityse daugelyje verslo sektorių. Kandidatuodami per mūsų įmonę , Jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote privatumo politikos terminus bei sąlygas.

BDAR įpareigoja asmeninę informaciją rinkti teisėtais ir būtinais tikslais ir būdais tiesiogiai iš to asmens, su kuriuo ši informacija yra susijusi, ir ją naudoti tik turint to asmens sutikimą.

Prašome perskaityti ir susipažinti, kokią informaciją apie Jus renkame, su kuo ja dalinamės ir kaip tretieji asmenys galėtų ją panaudoti.

Asmens duomenų rinkimas

Įmonė rinks informaciją apie Jus, jeigu tapsite potencialiu kandidatu, ieškančiu darbo. Ši informacija renkama tam, kad Įmonė galėtų padėti Jums surasti darbą pateikiant Jūsų kandidatūrą savo klientams.

Kokius duomenis renka ir tvarko Duomenų valdytojas?

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, pareigos, įmonės pavadinimas, adresas ir el. pašto adresas. Taip pat CV ir kita informaciją, kurią jūs pateiksite mums kaip reikalingą kandidatavimui.

Kas kontroliuoja mano asmens duomenis?

 • Duomenų valdytojas yra Lietuvoje registruota įmonė MB “Šiaurės prekyba”, įm. k. 304091299.
 • Buveinės adresas: P. Cvirkos g. 77, Šiauliai.
 • Duomenų valdytojo atstovas yra įmonės vadovas.
 • Su mumis galite susisiekti el. pašto adresu info@darbobrokeris.lt. arba telefonu Nr. +370 673 30324.

Kaip Įmonė renka Jūsų asmeninę informaciją?

Įmonė įvairiais būdais renka Jūsų asmeninę informaciją:

 1. užpildžius ir atsiuntus mums registracijos formą (popieriniu arba elektroniniu formatu);
 2. pateikus mums gyvenimo aprašymą CV (popieriniu arba elektroniniu formatu);
 3. pateikus bet kokią informaciją, kai dalyvaujate pokalbyje su Įmone; 
 4. bet kuriame etape, kai Įmonė Jus nurodo kaip kandidatą, taip pat pateikus bet kokią kitą informaciją (žodžiu arba raštu).

Asmeninė informacija taip pat bus renkama, kai:

 • gauname bet kokią rekomendaciją apie Jus (iš buvusio darbdavio arba rekomendacijos teikėjo);
 • gauname atsiliepimus iš užklausų, kurias galime pateikti Jūsų buvusiam(-iems) darbdaviui(-iams), darbo kolegoms, profesinėms asociacijoms arba bet kuriai tinkamai registravimo institucijai;
 • gauname bet kokio su Jumis susijusio medicininio arba gebėjimų testo rezultatus;
 • gauname atsiliepimus apie Jūsų darbo efektyvumą (teigiamus ar neigiamus);
 • gauname pranešimą apie nusiskundimą Jumis arba darbovietėje įvykusį ir su Jumis susijusį incidentą;
 • gauname iš Jūsų paraišką (nesvarbu kokia forma) kaip atsiliepimą į darbo siūlymo skelbimą; ir
 • gauname bet kokią informaciją apie bet kokį su Jumis susijusį tyrimą, apklausą, pasiteiravimą, bylą ar baudžiamąjį persekiojimą.

Asmeninės informacijos naudojimas

Aukščiau nurodytomis priemonėmis teisėtai surinkus Jūsų asmeninę informaciją, leidžiate Įmonei naudoti informaciją skirtą:

 • įvertinti Jūsų tinkamumą dirbti ar užimti pareigas (nesvarbu kokias);
 • rekomendacijų tikrinimu;
 • Jūsų tebevykstančio veiklos efektyvumo ir ateities planų įvertinimui;
 • veiklos vertinimui;
 • tolesnėmis rekomendacijomis dėl tolesnio darbo;
 • bet kokiu privalomu atlikti testu arba įvertinimu, t. y., medicininiai testai arba psichometriniai įvertinimai;
 • savo bendruomenei valdyti naudojame tokias duomenų tvarkymo sistemas kaip „Linkedin“, „Facebook“ ir „Google Analytics“. Dirbame tik su tais tiekėjais, kurie laikosi BDAR reikalavimų.

Ar duomenys bus išsiųsti iš Lietuvos Respublikos? Jeigu taip, kokios apsaugos priemonės yra taikomos?

MB “Šiaurės prekyba” visoms šalims įsipareigoja nesiųsti duomenų iš Lietuvos Respublikos, nepateikiant pakankamų įrodymų apie duomenų apsaugos priemones ir sertifikuotą privatumo apsaugą.

Asmeninės informacijos atskleidimas trečiosioms šalims

Bet kokia su kandidatu susijusi informacija, kurią Įmonė teikia klientui, yra teikiama laikantis griežto konfidencialumo, kad klientas galėtų įvertinti kandidato tinkamumą užimti pareigas ir, išskyrus įstatymų leidžiamus arba reikalaujamus atvejus, be kandidato sutikimo ji negali būti atskleista trečiajai šaliai.

Sutikdami su šia privatumo politika, sutinkate, kad Įmonė teiks Jūsų asmeninę informaciją potencialioms pareigoms užimti arba potencialiai įmonei.

Pateikdami asmeninę informaciją, įgaliojate Įmonę ją atskleisti:

 • bet kokiam potencialiam arba faktiniam Įmonės klientui;
 • savo rekomendacijos davėjams;
 • rangovams ir tiekėjams, pvz., kompiuterių duomenų bazėms, informacinių technologijų ir tinklapių agentams; ir bet kokiam kitam asmeniui arba šaliai, kurie turi teisėtą teisę gauti šią informaciją. 

SU DARBO PAIEŠKOS INTERNETO SVETAINE SUSIJUSIOS NAUDOJIMO SĄLYGOS: 

MB “Šiaurės prekyba” veikia kaip personalo paieškos ir atrankos įmonė, kuri padeda Jums rasti ieškomą darbą, o darbdaviams – reikiamus darbuotojus. Už naudojimąsi paslaugomis mokestis daruotojams netaikomas. 

Jei norite, kad dalintumėmės Jūsų informacija ir CV su potencialiais darbdaviais (naudojant CV duomenų bazės paslaugą arba darbo paraiškos paslaugą), Jūs duodate savo sutikimą CV bei papildomos mums teikiamos informacijos dalijimuisi. 

Prieiga prie informacijos ir laikomos informacijos taisymas

Remiantis BDAR Informacijos privatumo principuose pateiktomis išimtimis, turite teisę matyti ir gauti bet kokios Jūsų asmeninės informacijos, kurią Įmonė laiko, kopiją.

Įmonė į bet kokias tokias užklausas nepagrįstai nevėluodama atsako per protingą laikotarpį.

Jeigu peržiūrėjus mūsų turimą informaciją apie Jus, nustatote, kad kai kuri arba visa asmeninė informacija yra netiksli, neišsami arba pasenusi, imsimės priemonių ištaisyti visą arba bet kurią informacijos dalį tam, kad ji būtų išsami, visa ir nauja. Tačiau, jeigu nesutinkame su tuo, kad informacija nėra tiksli, išsami ir nauja, galite prašyti, kad padarytume pareiškimą kodėl ta informacija nėra tiksli, išsami ir nauja.

Jeigu norite prieiti prie savo informacijos arba prašyti ją pataisyti, susisiekite su mumis el. pašto adresu: info@darbobrokeris.lt. 

Kiek laiko bus saugomi duomenys?

Asmens duomenys saugomi 2 metus. Pasirinkome dvejus metus, nes tokios trukmės sutartis sudarome su potencialiais darbdaviais.

Įmonė pasibaigus duomenų saugojimo laikotarpiui arba gavusi duomenų subjekto prašymą (sprendžiant pagal tai, kuris terminas sueina anksčiau) privalės sunaikinti turimus asmens duomenis. Duomenų subjektas bet kada saugojimo laikotarpiu turi teisę persigalvoti ir atsiimti sutikimą.

Kiekvienam duomenų subjektui įmonė patvirtina šias teises:

 • teisę būti informuotam;
 • prieigos teisę;
 • pataisymo teisę;
 • ištrynimo teisę;
 • teisę apriboti tvarkymą;
 • duomenų mobilumo teisę;
 • teisę pateikti prieštaravimą;

Privatumo politikos pakeitimai

Pasikeitus mūsų Privatumo politikos sąlygoms, atnaujinta informacija bus pateikia mūsų interneto svetainėje. Jeigu turite bet kokių su Jūsų privatumu susijusių klausimų, susisiekite su mumis el. pašto adresu info@darbobrokeris.lt

Priėmimas

Žodžiu arba raštu bet kokiomis priemonėmis teikdami mums asmeninę informaciją aiškiai pripažįstate, kad perskaitėte ir supratote mūsų Privatumo politikos pranešime nurodytas sąlygas bei sutinkate, kad Įmonė rinktų Jūsų asmeninę informaciją ir ją atskleistų bei naudotų pagal aukščiau nurodytas sąlygas.

Koks yra tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas?

MB “Šiaurės prekyba” tvarkydama asmens duomenis remiasi Jūsų sutikimu. Sutikimą, kaip teisėtą asmens duomenų tvarkymo pagrindą, nustato naujasis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).

BDAR tokį sutikimą apibrėžia kaip „bet kokį laisva valia duotą, konkretų ir nedviprasmišką tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimą pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys“.

Pateikdami savo duomenis, sutikote, kad suprantate ir pripažįstate, kad tai galiojantis teisėtas Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas.

Be Jūsų išankstinės žinios su jokiomis trečiosioms šalims nebus dalinamasi Jūsų duomenimis.

Registruodamiesi internete, sutinkate su mūsų Privatumo pranešimo sąlygomis, pateikiate tikrą ir teisingą informaciją bei laisva valia registruojatės www.darbobrokeris.lt sistemoje.